Xem kết quả kiểm tra trùng lặp

Từ các tài liệu đã được tải lên theo hướng dẫn tải tài liệu, người dùng vào xem các chi tiết trùng lặp cho từng tài liệu bằng cách chọn xem chi tiết như hình dưới.

Người dùng chọn mục Trùng lặp để kiểm tra mức độ trùng lặp của tài liệu.

Mức độ trùng lặp của tài liệu và số nguồn trùng lặp được thể hiện tại cột đầu tiên bên phải hình trên trong mục Điểm số như hình trên.

Mức độ trùng lặp của các câu, đoạn văn trong tài liệu được thể hiện bằng màu sắc và nội dung ở cột thứ 2 bên phải.

Mức độ trùng lặp của các câu, đoạn văn (so với câu văn trong nguồn cơ sở dữ liệu) được chia theo các màu:

- Không bôi màu: Không trùng lặp hoặc mức độ trùng lặp dưới 50%.

- Vàng: Mức độ trùng lặp thấp, độ trùng lặp trong khoảng 50-70%.

- Cam: Mức độ trùng lặp trung bình, độ trùng lặp trong khoảng 70-90%.

- Đỏ: Mức độ trùng lặp cao, độ trùng lặp trên 90%.

Lưu ý: Tỉ lệ phần trăm ở trên là tỉ lệ mặc định của hệ thống và áp dụng cho toàn bộ người dùng trên hệ thống https://app.kttl.vn. Hệ thống riêng của các đơn vị có thể không áp dụng theo tỉ lệ ở trên.

Chỉnh sửa kết quả trùng lặp

Để loại bỏ kết quả phát hiện trùng lặp nội dung, người dùng chọn Loại trừ kết quả (hoặc hình thùng rác như hình dưới).

Người dùng lựa chọn lý do để loại trừ kết quả trùng lặp như do Hệ thống phát hiện sai, đã ghi nguồn trích dẫn, tài liệu tham khảo, phụ lục, lý do khác (như các lý do trong hình dưới). Người dùng chọn 1 lý do và chọn Xác nhận để loại trừ kết quả trùng lặp.

Trong trường hợp chọn Lý do khác, người dùng mô tả lý do loại trừ kết quả trùng lặp này là gì bằng cách điền vào ô Mô tả lý do.

Để chỉnh sửa lại lý do loại trừ trùng lặp, người dùng chọn vào câu cần chỉnh sửa được tô màu xanh, chọn hình hình cây bút chỉnh sửa hoặc Sửa thông tin loại trừ trùng lặp.

Để đánh dấu trùng lặp các nội dung đã loại trừ hay hoàn tác loại trừ, người dùng chọn vào câu đã loại trừ trùng lặp được tô màu xanh, chọn hình mũi tên ngược chiều đồng hồ hoặc Đánh dấu trùng lặp để đánh dấu nội dung đó là trùng lặp (như hình dưới).

Chú ý: Người dùng nên chỉnh sửa trong hệ thống để khi tải báo cáo file pdf sẽ thuận tiện theo dõi hơn.

Loại bỏ nguồn trùng lặp

Người dùng chọn nguồn trùng lặp ngay dưới mục Điểm số ở cột đầu tiên bên tay phải để xem các nguồn trùng lặp với tài liệu cần kiểm tra như hình dưới đây.

Tại mục quản lý nguồn hiện lên, người dùng chọn các nguồn cần loại bỏ. Sau khi chọn các nguồn cần loại bỏ, người dùng chọn Loại bỏ để loại bỏ 1 hoặc nhiều nguồn dữ liệu kiểm tra trùng lặp (như hình dưới).

Người dùng xem kết quả hiển thị các nguồn loại bỏ như hình dưới đây. Người dùng chọn Đóng để tiếp tục kiểm tra, chỉnh sửa tài liệu.

Việc loại bỏ nguồn trùng lặp làm thay đổi điểm số trùng lặp như hình dưới đây. Các nguồn bị loại bỏ sẽ được thể hiện trên giao diện xem kết quả trên hệ thống kiemtratailieu.vn và trong báo cáo tóm tắt.

Last updated