Chỉnh sửa thông tin tài khoản

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản, người dùng đăng nhập vào tài khoản và chọn vào tài khoản email phía bên phải khung hình, sau đó chọn Tài khoản như hình dưới đây.

Người dùng chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân như Họ tên, địa chỉ, nơi làm việc, số điện thoại, sau đó chọn Xác nhận để lưu lại các thông tin đã cập nhật, bổ sung.

Last updated