Quên mật khẩu

Trong trường hợp người dùng quên mật khẩu đăng nhập, người dùng chọn Quên mật khẩu như hình dưới đây.

Sau đó, người dùng điền địa chỉ email đăng ký tài khoản hoặc email tài khoản đã được cấp và chọn Gửi.

Sau khi nhập địa chỉ email đăng ký tài khoản, hệ thống sẽ thông báo một thư xác nhận tài khoản cung cấp đường dẫn kích hoạt lại tài khoản như hình dưới đây.

Người dùng đăng nhập vào hòm thư của mình và kiểm tra thư thông báo kích hoạt lại tài khoản. Sau đó, người dùng nhấn vào đường dẫn trong thư để thay đổi mật khẩu mới.

Tại đường dẫn mới hiện ra như hình dưới, người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới rồi chọn Cập nhật để thay đổi mật khẩu.

Sau khi cập nhật mật khẩu thành công, hệ thống sẽ thông báo đề nghị người dùng đăng nhập lại và tự động chuyển sang trang Đăng nhập để người dùng đăng nhập vào tài khoản như các bước hướng dẫn Đăng nhập.

Lưu ý: Đối với trường hợp các đơn vị sử dụng hệ thống kiểm tra tài liệu riêng thiết lập tài khoản người dùng là tài khoản Email ảo (email tạo tài khoản mà không phải là email hợp lệ của người dùng) thì các chức năng liên quan đến email như lấy lại mật khẩu, thông báo... sẽ bị khóa.

Last updated