Kiểm tra nhóm (áp dụng cho tài khoản premium)

User có thể tạo nhóm kiểm tra (trong nhóm có nhiều file cần kiểm tra có sự liên quan)

User tải file nén (định dạng zip) lên hệ thống, sửa tên nhóm theo ý muốn, chọn kiểm tra tài liệu với nguồn internet

Khi user mở nhóm sẽ xuất hiện tất cả các file được đưa lên kiểm tra. User thực hiện kiểm tra với các bước như đối với file lẻ (Hướng dẫn kiểm tra tài liệu; Hướng dẫn kiểm tra chính tả)

Last updated