Đăng ký tài khoản

Tại trang chủ kiemtratailieu.vn, người dùng chọn Đăng nhập/Đăng ký để đăng ký tài khoản mới như hình dưới đây.

Để đăng ký tài khoản mới, người dùng chọn đăng ký (nếu đã có tài khoản, chọn đăng nhập theo hướng dẫn) và điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản như hình dưới đây.

Đăng ký tài khoản thành công, hệ thống sẽ gửi một thư (email) thông báo kích hoạt tài khoản đến hòm thư của người dùng. Người dùng click/chọn vào đường dẫn (link) trong thư để kích hoạt tài khoản. Nếu người dùng lựa chọn đăng ký bằng tài khoản Google thì không cần thực hiện bước kích hoạt tài khoản qua email.

Lưu ý: Đối với trường hợp người dùng tại các đơn vị sử dụng hệ thống kiểm tra tài liệu riêng, vui lòng liên hệ với người phụ trách đầu mối đơn vị để được cấp tài khoản sử dụng

Last updated