Quản lý tài liệu

Người quản trị (Admin) chọn Quản lý tài liệu để kiểm tra, quản lý những tài liệu được up lên hệ thống kiểm tra bao gồm: thông tin người tải tài liệu lên, xem và tải báo trùng lặp, báo cáo chính tả cũng như tải báo cáo gốc.

Để tìm các tài liệu đã đăng, người quản trị (admin) nhập thông tin tìm kiếm theo số ID của tài liệu tải lên, email của người tải tài liệu lên, hoặc theo tiêu đề/tác giả của tài liệu

Last updated