Tải tài liệu lên

Chọn +Thêm mới để lựa chọn tải lên 1 tệp tài liệu, hoặc tải lên thư mục tài liệu (không quá 10.000 tệp tài liệu). Các tệp được tải lên được lưu ở định dạng PDF, DOC, DOCX; dung lượng mỗi tệp không quá 20 Mb.

Để tải lên từng tài liệu lẻ, chọn Tải tài liệu lên => box Tải tài liệu lên sẽ được hiển thị như hình dưới, chọn file để tải lên, sau đó chọn Tải tài liệu lên

Để tải cả thư mục, chọn Tải thư mục lên => tại box Tải thư mục lên được hiển thị như hình dưới, chọn thư mục cần tải. (Trang trình duyệt có thể sẽ hỏi lại ý kiến admin có đồng ý tải tất cả các tài liệu trong thư mục lên hệ thống hay không, => Chọn đồng ý hoặc tải lên để tải tài liệu lên)

Hệ thống sẽ liệt kê ra tất cả các tài liệu trong thư mục để admin kiểm tra lại danh sách tài liệu (có thể loại trừ tài liệu bằng cách ấn dấu X để xóa 1 hoặc 1 vài tài liệu, xóa hết để xóa hết danh sách tài liệu) => Chọn Tải tài liệu lên

Sau khi tải 1 tệp tài liệu hoặc 1 thư mục lên, hệ thống sẽ có bảng thông báo trạng thái như hình dưới, chọn Hoàn thành để kết thúc quá trình tải dữ liệu nội sinh lên hệ thống

Last updated