Thay đổi mật khẩu

Trong trường hợp người dùng muốn thay đổi mật khẩu đã cấp, người dùng đăng nhập vào tài khoản và chọn vào tài khoản email phía bên phải khung hình, sau đó chọn thẻ Đổi mật khẩu như hình dưới.

Tại bước này, người dùng cần nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để đổi mật khẩu. Sau đó, người dùng chọn Xác nhận để đổi từ mật khẩu cũ sang mật khẩu mới cho tài khoản.

Last updated