Thanh toán

Mua thêm số lượt và số trang kiểm tra trên hệ thống kiemtratailieu.vn

Để mua thêm số lượt và số trang kiểm tra, người dùng đăng nhập vào tài khoản và chọn vào mục Thanh toán như hình dưới đây.

Hoặc tại Mục tài khoản email phía bên phải khung hình, người dùng chọn thẻ Thanh toán như hình dưới đây.

Người dùng lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu kiểm tra tài liệu và kiểm tra các thông tin người mua. Sau khi đã đọc các thông tin Điều khoản thanh toán, người dùng chọn Tiếp theo để tiến hành thanh toán.

Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán và chọn Tiếp theo để thực hiện bước thanh toán như hình dưới đây. Người dùng chú ý đọc các nội dung lưu ý để lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp.

Người dùng kiểm tra lại các thông tin về gói dịch vụ, hình thức thanh toán, thông tin người mua, thông tin xuất hóa đơn. Nếu các thông tin là chính xác, người dùng chọn thanh toán như hình dưới đây.

Hệ thống kiemtratailieu.vn sẽ tự động được chuyển sang trang thanh toán như dưới đây để người dùng thực hiện thanh toán trên các ứng dụng phù hợp.

Last updated