Thêm bài tập

Để giao bài tập cho các học viên, giảng viên chọn lớp cần thêm bài tập

Tại mục Danh sách bài tập, giảng viên chọn Thêm bài tập

Tại box Thêm bài tập mới, giảng viên nhập các thông tin như tên bài tập, thời gian nộp (từ khi bắt đầu nhận bài đến khi dừng nhận bài), hướng dẫn (các mô tả, chú giải… đối với bài tập yêu cầu học viên nộp). Ví dụ như hình dưới đây:

Sau đó thêm các tệp bài tập cần học viên nộp, giảng viên điền các thông tin như tên bài tập, nhập mô tả (nếu cần), lựa chọn định dạng tệp bài tập tải, và tệp bài tập đó có cần kiểm tra trùng lặp không. Sau đó chọn Thêm bài tập

Lưu ý: Hệ thống chỉ kiểm tra mức độ trùng lặp với tài liệu ở định dạng PDF và word, không hỗ trợ kiểm tra trùng lặp ở các định dạng khác

Giảng viên có thể thêm tối đa 5 tệp bài tập với cùng định dạng hoặc nhiều định dạng khác nhau bằng cách chọn Thêm tệp bài tập và tiếp tục điền các thông tin tệp bài tập cần nộp. Sau đó chọn Thêm bài tập

Ví dụ như hình dưới, giảng viên đã tạo 2 tệp bài tập cần nộp: 1 là tệp mô tả tình huống đơn vị với tệp cần tải lên có thể là pdf, word, hình ảnh (jpeg, png…) hoặc chọn khác để gõ các loại tệp cần tải ví dụ như tif…. Và tệp bài tập còn lại là bài tập phân tích ảnh hưởng của đơn vị sau khi áp dụng case với định dạng tệp cần tải lên là pdf, word. Tệp bài tập thứ 2 khi sinh viên tải lên sẽ được kiểm tra trùng lặp.

Sau khi thêm bài tập, danh sách bài tập được hiện ra với các thông tin như hình dưới

Vui lòng tham khảo video hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Last updated