Xem kết quả kiểm tra chính tả

Từ các tài liệu đã được tải lên theo hướng dẫn tải tài liệu, người dùng vào xem chi tiết lỗi chính tả bằng cách chọn xem chi tiết như hình dưới.

Người dùng chọn mục Chính tả tại cột đầu tiên bên phải như hình dưới để kiểm tra lỗi chính tả từ đầu đến cuối hoặc kiểm tra ở từng trang.

Người dùng chọn các chữ bôi đỏ để xem xét các lỗi nghi sai chính tả và các gợi ý của hệ thống kiemtratailieu.vn.

Last updated